side 2 av Diplom datert 1438, 31.oktober. Skånevik (?) (Hordaland)

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.