side 1 av Diplom datert 1455, 13. desember. Suldal (Rogaland)

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.