side 2 av Diplom datert 1456, 21. mai. Bergen

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.