side 2 av Diplom datert trolig fra 1467, 7. februar. Haug (Jelsa, Rogaland)

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.