side 2 av Diplom datert 1524, 24. mai. Deventer (Nederland)

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.