side 2 av Diplom datert 1528, 27. juni. Lübeck

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.