side 2 av Diplom datert 1537, uten dag. Stavanger

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.