side 2 av Diplom datert 1556, 8. april. Slidre (= Slidre sogn, V. Slidre, Oppland)

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.