side 2 av Diplom datert 1559, 24. juli. Bergen

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.