side 2 av Avskrift av diplom datert 1563, 20. januar Bergen

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.