side 1 av Avskrift av diplom uten dato. Gloppen (Song og Fjordane)

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.