side 1 av Diplom datert 1622, 17. mai Kjøbenhavn stadfesting ; (kongelig)

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.