side 3 av Diplom datert 1663, 31 august, Bergen (Hordaland')

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.