side 2 av Diplom datert 1599, 16. oktober. Børve (Kvam, Hordaland)

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.