side 4 av 26. mai 1716 Bergen

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.