side 2 av Den lille Fiskerpige og En Sjømands brud har bølgan kjær samt Spinn-visan

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.