side 4 av Ta' i aa dra', eller Visen om Bonden som solgte Smør og ingen Penge fik

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.