side 58 av En kort Afhandling om Børne-koppernes Indpodning, til Underretning for dem paa Landet som i Henseende til Situationen, mangler Lægens Hielp

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.