side 4 av Fortegnelse over Portraiter af Ludwig Holberg

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.