side 7 av Fortegnelse over Portraiter af Ludwig Holberg

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.