side 2 av Eastward Bound – eller Reisen til Kina. Vaudeville i mange akter

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.