side 20 av Med Solviken til Pakhoi og Tonkin Oktober 1931

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.