side 8 av Album uten tittel [Fotografier fra Øst-Asia, 1928-1930]

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.