side 1 av Kart over Bergen med Omegn : udgivet efter de nyeste Kilder

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.