side 45 av [Landsutstillingen 1928]

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.