side 6 av En Nye Viise, i Anledning af Soldaternes hastige Udmarch i Aaret 1788. Begynder saaledes: I Norske Soldater', som bære kand Sværd, &c. Under den Melodie: Det hendte sig Jeptha, den Gileads Mand.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.