side 28 av Tractatus sollennis de arte et vero modo predicandi...

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.