side 238 av Protocol For Det Bergenske Skydeselskab, 1790-1824.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.