side 13 av Kort Besvarelse paa Oluf Næves Project om en nye Kiøbstæd i Nordlandene

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.