side 1 av Brev fra Commisionen til en Dampbaads Anskaffelse i Bergen til Kong Carl Johan

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.