side 58 av Excerpta. Indeholdende geografiske og historiske oplysninger. Litr. B

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.