side 254 av Gamla Göthiska Sagor.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.