side 100 av Gulathingsloven

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.