side 136 av Gulathingsloven

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.