side 26 av Gulathingsloven

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.