side 248 av Kong Waldemar II’s danske lov

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.