side 9 av Johan Fritzners Beskrivelse over manuskriptet nr. 81 a, samt erklæring om dets alder.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.