side 6 av Thomas von Westens Liig-Vers over Iver Brinchis Frue.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.