side 10 av Ærendlevs og Olsdrops Præste-Krønike fra 1415 til 1668, ved Jacob Clausen.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.