side 8 av Simon Michelsen Steenholts Brev til Stiftsprovst Morten Reenberg, dat. Søllerød 23/10 1734.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.