side 12 av Libelli famosi et alia. (En samling av vers og prosa fra 17- tallet)

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.