side 3 av Magnus Berg (Den berømmelige Konstner) hans Erklæring om Alterens Sacramente.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.