side 39 av Afhandling om Brygden og Brygdefangsten.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.