side 10 av Kopibok 1834-1845

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.