side 19 av Fortegnelse over indskrevne Svende 1713-1837. (Utskrevne Læredrenge).

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.