side 34 av Repartitionsbok 1871-1894

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.