side 8 av Dokumenter ang. Bergens Bakerlaugs ansøkning av 1741 til Kongen

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.