side 4 av Bakerlaugets Dokumenter 1626-1797.(Indkomne breve m. m.)

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.