side 61 av Protokol over bestilte Tønder 1821-1860

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.