side 27 av Bødkersvendenes Maanedsbog 1821-1828

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.